Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1229 (2014-2015)
Innlevert: 26.06.2015
Sendt: 29.06.2015
Besvart: 03.07.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Statsråden ga i svar på skriftlig spørsmål 21.05.15 en oversikt over inntektsfordelingen til dem som taper på uførereformen.
Kan statsråden utvide oversikten ved å inkludere kjønn og gjennomsnittlig tap for hver gruppe i denne tabellen?

Begrunnelse

Altså ved å si hvor mange kvinner og menn med inntekt mellom 100 000 og 200 000 som taper mer enn 6000 kroner, og hvor store beløp denne gruppen taper i snitt. Ber om at denne oversikten kommer for hvert inntektsintervall som var med i den forrige tabellen.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson:

Svaret med tabell i pdf-format