Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1236 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 06.07.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Prisfallet på olje og gass vil gjøre flere marginale utbygginger mindre lønnsomme eller ulønnsomme. Da er det ekstra viktig å unngå utsettelser, kostnadssprekk og lykkes med samordnede utbygginger.
Går byggingen av plattformen i Korea som planlagt og hva er oppdatert fremdriftsplan på Aasta Hansteen-prosjektet?

Begrunnelse

Flere av oss var kritisk til å gå inn for en marginal utbygging midt i en konjunkturtopp, men vi stolte på OEDs vurderinger. Med fallende priser vil utbyggingen av feltet kunne bli enda mer krevende. I tillegg er Linnorm skrinlagt og Zidane-prosjektet usikkert, og letebrønner i nærområdet har bare gitt marginale resultater.
Statoil presses på kapital, noe som har forsterket kostnadskuttene på norsk sokkel. Utbygginger av felt som Aasta Hansteen gjør det mer krevende for Statoil å prioritere vedlikehold, modifikasjoner og utbygging av infrastrukturnære felt. Utsettelse av vedlikehold er ikke effektiviseringstiltak, det er bare å skyve på kostnader. Likevel mister folk jobben når Statoil må skyve på vedlikehold.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Operatøren Statoil har informert Olje- og energidepartementet om at planen er at Aasta Hansteen-feltet vil starte produksjonen i 2017.
Olje- og energidepartementet orienterer hvert år i sin budsjettproposisjon om utviklingen i petroleumsprosjekter under utbygging. Orienteringen baserer seg på en fast prosess for innrapportering fra operatørene og vil i proposisjonen for 2016 inkludere Aasta Hansteen-prosjektet.