Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1274 (2014-2015)
Innlevert: 06.08.2015
Sendt: 06.08.2015
Besvart: 12.08.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hvordan vil kulturministeren sørge for at det blir ryddet opp i kirkens medlemsregister, slik at ikke personer som ikke er medlem av kirken likevel står oppført i registeret og mottar valgkort til kirkevalget?

Begrunnelse

I forbindelse med kirkevalget sendes det i disse dager ut valgkort til medlemmer av Den Norske Kirken. Flere medier har rapportert at en rekke personer som ikke er medlem av kirken likevel mottar valgkort. Det betyr at disse personene står oppført som medlemmer av kirken, til tross for at de er aktivt utmeldt, eller aldri har vært innmeldt. Dette er et problem som også har oppstått i forbindelse med tidligere kirkevalg.
For å motta offentlig støtte som frivillig eller ideell organisasjon er det en forutsetning med korrekte medlemsregistre. Feil i kirkens medlemsregister kan blant annet ha konsekvenser for støttenivået til andre trossamfunn. For mange oppleves det å være ufrivillig medlem av et trossamfunn man ikke tilhører som belastende. Rot i medlemsregisteret kan også svekke kirkens troverdighet i befolkningen.
Den norske kirken har en spesiell stilling i det norske organisasjonslivet, og mottar støtte direkte over statsbudsjettet og kommunale budsjetter. Det er derfor et politisk ansvar å sørge for at medlemskap er basert på reell frivillighet, og at feil ikke forekommer.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Etter gjeldende regelverk er Kirkerådet og Kirkemøtet tillagt ansvaret for drift og vedlikehold av medlemsregisteret og gjennomføring av kirkevalg.
Det er sendt ut valgkort til 3,1 mill. personer som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister foran kirkevalget 13. og 14. september 2015. En del personer har fått valgkort de ikke skulle hatt fordi de ikke er medlem av Den norske kirke. Departementet går ut fra at det også er noen som skulle fått valgkort som ikke har mottatt dette. Dette skjer på grunn av feil i Den norske kirkes medlemsregister. Departementet har ikke nå tilstrekkelig oversikt over omfanget av feil og årsakene til at feilene har oppstått.
For ordens skyld understrekes at personer som ikke er døpt, eller som har meldt seg ut av Den norske kirke, rettslig sett ikke er å regne som medlemmer selv om de skulle være feilaktig oppført i medlemsregisteret. Jeg har likevel respekt for at det kan oppleves belastende for enkeltpersoner å være feilaktig oppført i Den norske kirkes medlemsregister.
Departementet har tildelt Kirkerådet ekstra midler for å utvikle og implementere tekniske løsninger som skal sikre at det enkelte menighets- og fellesrådskontor oppdaterer registeret på korrekt måte. I årlig tildeling fra Kulturdepartementet til Kirkerådet inngår midler til drift, vedlikehold og utvikling av Den norske kirkes medlemsregister.
Jeg har nylig sendt et brev til Kirkerådet der jeg ber om at det treffes tiltak umiddelbart for å eliminere feil, og jeg har også bedt om å bli orientert om status og tiltak etter at kirkevalget 2015 er gjennomført.