Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1279 (2014-2015)
Innlevert: 06.08.2015
Sendt: 07.08.2015
Besvart: 13.08.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilken respons har utenriksministeren fått fra Israel på de norske og internasjonale protestene mot tvangsflytting og riving av palestinsk landsby på Vestbredden, og hvordan mener utenriksministeren dette vil påvirke fredsprosessen og arbeidet med å finne en bærekraftig tostatsløsning?

Begrunnelse

Det internasjonale samfunnet har reagert på Israels aksjoner med tvangsflytting og riving av palestinsk landsby på Vestbredden. Utenriksministeren har tidligere meddelt at Norge ber Israel stanse planene om tvangsflytting av innbyggerne og riving av den palestinske landsbyen Susiya på Vestbredden. Ikke minst fordi dette er en meget uheldig utvikling som i tillegg til å ramme de palestinske innbyggerne også er skadelig for muligheten til å starte fredsprosessen igjen.
I juni ble de om lag 350 innbyggerne i den palestinske landsbyen Susiya sør på Vestbredden informert av israelske myndigheter om at landsbyen er ulovlig bygd og vil bli revet.
Norges (og det internasjonale samfunnets) holdning til Israels okkupasjon og den israelske bosettingspolitikken burde være velkjent for israelske myndigheter. Som leder i giverlandsgruppen for Palestina har Norge et spesielt ansvar med å følge opp slike spørsmål.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har, i likhet med EU og USA, uttrykt seg kritisk til den planlagte rivningen og tvangsflyttingen av den palestinske landsbyen Susiya og har bedt Israel stanse planene. Israelske myndigheter er også godt kjent med Norges holdning til Israels okkupasjon, og at vi mener den israelske bosettingspolitikken er i strid med folkeretten.
Vi er ikke kjent med at Israel har gitt et offisielt tilsvar på kritikken mot rivningsplanene. Vi har imidlertid merket oss at planene foreløpig ikke er iverksatt. Vi er også kjent med at israelske myndigheter har tatt initiativ til en dialog med innbyggerne i Susiya om alternative løsninger.
Vi forventer at Israel gjør sitt ytterste for å ivareta den palestinske befolkningens rettigheter, og bidrar til en utvikling av Susiya som tilfredsstiller innbyggernes humanitære behov.
Jeg viser for øvrig til mitt svar til representant Kari Henriksen datert 19.06.2015 og vil nok en gang understreke hvor viktig det er at begge sider avstår fra handlinger som øker konfliktnivået og svekker mulighetene for en troverdig fredsprosess. Dette budskapet har jeg formidlet i mine samtaler med israelske og palestinske ledere. Vi vil følge opp også i videre dialog med israelske og palestinske myndigheter.