Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1282 (2014-2015)
Innlevert: 07.08.2015
Sendt: 07.08.2015
Besvart: 14.08.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Norsk Luthersk Misjonssambands verdidokument som er styrende for deres privatskoler er svært tydelige bl.a. på homofilt samliv. Mange bekymrer seg over dette dokumentet og ikke minst den undervisningspraksis det medfører overfor unge mennesker, noen av dem kanskje i en sårbar situasjon.
I hvilken grad mener statsråden det er forsvarlig at homofile elever tilrådes å søke disse skolene?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Skoler som er godkjent etter friskoleloven må oppfylle en rekke krav til innhold og kvalitet. Skolens læreplan skal være «jamgod» med den som gjelder for offentlige skoler.
Opplæringen skal bygge på verdier som menneskeverd, universelle menneskerettigheter, respekt og likeverd, jf. lovens formålsbestemmelse. Jeg vil understreke at disse kravene til opplæringen går foran eventuelle interne «verdidokumenter» eller lignende utarbeidet av den enkelte skole eller skoleeier.
Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med godkjente friskoler for å sikre at skolene driver i samsvar med lov, forskrift og fastsatte vilkår. Dersom en friskole driver i strid med regelverket, for eksempel ikke følger den læreplanen som er godkjent, gir loven hjemmel for flere sanksjoner. I ytterste fall kan godkjenningen og statsstøtten trekkes tilbake.
Friskoler skal være åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. De 298 skolene som i dag er godkjent og i drift etter friskoleloven representerer et bredt mangfold; religiøse skoler, skoler som driver på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, toppidrettsgymnas, internasjonale skoler mv. Friskoleloven bidrar dermed til å sikre den enkeltes rett til å velge en alternativ skole. Utover dette ønsker jeg ikke å gi den enkelte elev råd om hvilken skole vedkommende bør søke. For øvrig vil jeg legge til at regjeringens verdigrunnlag er helt klart hva gjelder likeverdet til alle mennesker, uavhengig av både kjønn, etnisitet og hvem man elsker.