Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1294 (2014-2015)
Innlevert: 11.08.2015
Sendt: 11.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden legge frem saken om bypakke på Nord-Jæren til behandling i Stortinget høsten 2015?

Begrunnelse

Bypakken på Nord-Jæren ble vedtatt i Rogaland i des. 2014. Målet med bypakken er i sikre gjennomføring av blant annet bussvei 2020, samt utbygging av E39 og mange andre tiltak for å avhjelpe trafikkutfordringene på Nord-Jæren. Den vedtatte bypakken skal etter den planen fylkestinget i Rogaland har vedtatt gjelde fra og med 1.januar 2017.
Gjeldende bompengepakke for Nord-Jæren ble vedtatt og iverksatt i 1998, og forlenget av Stortinget til 31.des 2016. Det betyr at bomstasjonene egentlig skal stenge ned den 31.des.2016.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arbeidet med bypakke Nord-Jæren er godt i gang. Departementet har ikke mottatt endelig grunnlag for KS2. Når endelig grunnlag foreligger vil det bli gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) for bypakken. Når KS2-rapporten foreligger vil regjeringen ta standpunkt til framlegging av pakken for Stortinget. Departementet avventer nå oversending fra Vegdirektoratet av endelig grunnlag for KS2. Jeg kan forsikre om at det arbeides så raskt som mulig med saken, men kan foreløpig ikke være mer konkret på framleggingstidspunkt.