Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1298 (2014-2015)
Innlevert: 11.08.2015
Sendt: 11.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av finansminister Siv Jensen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor stor andel av økningen i ungdomsledigheten som i følge arbeidskraftsundersøkelsen skyldes studenter som søker deltidsjobb?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet hevder regjeringen gjør for lite for å bekjempe økende arbeidsledighet blant unge.
I debatt mellom Trond Giske og finansministeren på Tv2 nyhetskanalen sa Giske på forespørsel fra programlederen om det er riktig det Siv Jensen sier, nemlig at 2/3 deler av de unge som registrerer seg som arbeidsledige faktisk er studenter.
Til det svarer Giske: «Nei, det er en reell økning i arbeidsløsheten blant ungdom.»
Giske avviser altså påstanden fra finansministeren om at nesten 2/3 av dette er studenter som søker deltidsjobb.
Det har i de siste månedene vært stor avstand mellom den registrerte arbeidsledigheten fra NAV og tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen.
AKU- tallene har vist større vekst i arbeidsledighet enn den registrerte ledigheten.
Det er ut ifra disse tallene Arbeiderpartiet nå påstår at mange unge ikke kommer inn i arbeidslivet.
Det er derfor nyttig å vite grunnlaget for disse tallene.
Arbeiderpartiets tiltakspakke handler for det meste om ulike offentlige stønads- og hjelpetiltak, som fremstår som irrelevante for studenter som søker deltidsjobb.
Det er viktig å bekjempe arbeidsledighet blant unge. Unge uten utdanning og arbeid er utsatt på arbeidsmarkedet. Samtidig er det helt ulike tiltak som bør settes inn dersom den stigende arbeidsledigheten blant unge handler om studenter som søker deltidsjobb.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 økte antall AKU-ledige med 31 000 personer, hvorav 15 000 av de nye ledige var ungdom mellom 15 og 25 år. Ifølge tall publisert av SSB var 10 000 av disse, eller to av tre, under utdanning. De fleste (8000) søkte ifølge SSB deltidsjobb. Vi finner ikke en tilsvarende økning i ungdomsledigheten i tallene for registrert ledighet fra NAV. Antallet registrerte ledige ungdommer er lavere hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor. Forskjellen kan delvis ha sammenheng med at ungdom ikke melder seg som ledige ved arbeidskontorene fordi de ikke har dagpengerettigheter. AKU-tallene er basert på en utvalgsundersøkelse og kan vise tilfeldige variasjoner, især når man ser på undergrupper. Vurdering av endringer i tallene fra et tidspunkt til et annet bør derfor skje med varsomhet.