Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1302 (2014-2015)
Innlevert: 12.08.2015
Sendt: 12.08.2015
Besvart: 19.08.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Oslo Venstre, som også sitter i byrådet i Oslo, tar til orde for å avvikle kontantstøtten i Oslo. Det vil i tilfelle innebære at man fjerner en viktig familiereform og dermed valgfrihet i familiepolitikken for mange foreldre i Oslo.
Ser statsråden det overhodet som aktuelt å vurdere et slikt prosjekt fra en enkeltkommune?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det følger av regjeringsplattformen at kontantstøtten skal bevares, og det er fulgt opp av regjeringen. Kontantstøtten gir foreldrene en reell mulighet til å være hjemme med barnet utover det første leveåret. At kontantstøtten har økt til 6 000 kroner i måneden for alle ettåringene, innebærer at det er et mer reelt alternativ for de familiene som ønsker det. Rett til kontantstøtte for ettåringer som ikke benytter seg av barnehage følger av kontantstøtteloven. Kommunene kan tilby en bedre ordning for sine innbyggere enn det kontantstøtteloven gir, og blant annet tilbyr noen kommuner kontantstøtte for toåringer. Den enkelte kommune kan likevel ikke med virkning for sine innbyggere innskrenke retten til kontantstøtte som den enkelte borger har etter kontantstøtteloven. Departementet har heller ikke hjemmel til å gjøre unntak fra loven.