Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1314 (2014-2015)
Innlevert: 14.08.2015
Sendt: 17.08.2015
Besvart: 24.08.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det har vært et sterkt ønske om at det samtidig med bygging av strømkabler til England og Tyskland blir lagt fiberkabel.
Hva gjør regjeringen for å sikre seg at Statnett følger opp dette og når kan det ventes en avgjørelse i saken?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Statnett har gitt et konsulentbyrå i oppdrag å utarbeide en rapport som skal kartlegge tekniske og økonomiske forhold knyttet til å legge fiberkabler sammen med utenlandskabler. Rapporten var først forventet å komme før sommeren. Det viste seg imidlertid nødvendig å utvide noe omfanget av utredningen. Det har derfor tatt lengre tid enn antatt å ferdigstille rapporten. Statnett ser også på spørsmålet internt, og har innledet dialog med sine partnere på tysk og britisk side om spørsmålene rundt fiber. Når utredningen er ferdig, vil Statnett først gi sine partnere anledning til å sette seg inn i det som fremkommer av rapporten. Utredningen vil deretter bli offentliggjort. Statnetts hovedoppgave er samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av sentralnettet. Å legge fiberkabel faller utenfor Statnetts hovedoppgave, og kostnader ved en eventuell slik kabel skal ikke belastes nettkundene. Det vil være opp til Statnett å følge opp resultatene av rapporten. Legging av fiber innebærer at andre aktører enn Statnett viser betalingsvillighet for fiberkapasiteten. Dersom Statnett ikke vurderer betalingsvilligheten som tilstrekkelig må andre aktører stå for de nødvendige investeringene. Legging av fiberkabler forutsetter uansett at det er teknisk mulig å gjennomføre innenfor den fremdriftsplan som gjelder for utenlandskablene.