Skriftlig spørsmål fra Gunvor Eldegard (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1363 (2014-2015)
Innlevert: 27.08.2015
Sendt: 28.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Gunvor Eldegard (A)

Spørsmål

Gunvor Eldegard (A): Kva vil statsråden gjera for at det skal bli betre kapasitet og betre forhold for pasientar frå opptaksområdet til Ahus både på kort og lang sikt, og vil statsråden ta initiativ til endra opptaksgrenser, til dømes for Follos befolkning, har statsråden vurdert om deler av dei kan flyttast til det nye sjukehuset i Østfold?

Begrunnelse

Eg syner til tal frå SSB som viser at Akershus universitetssjukehus i 2014 har eit belegg på 108 prosent og 7 000 korridorpasientar.
Dette er uakseptabelt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF arbeider med å gjennomgå fremtidige muligheter for optimalisering av drift og oppgave- og arbeidsdeling for spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus, hvor Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo kommune, tillitsvalgte og brukere deltar. Resultater av dette arbeidet skal legges fram i desember 2015. Helse Sør-Øst har allerede vedtatt at befolkningen i Vestby kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset Østfold fra 1. januar 2017, avhengig av erfaringene fra driften av Sykehuset Østfold det første hele driftsåret.
Jeg ba i foretaksmøte i august 2015 om at Helse Sør-Øst RHF vurderer om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus og ba om at dette må sees i sammenheng med den planlagte overføringen av befolkningen i Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset Østfold og eventuelt andre tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil foreslå.
Det pågår altså et arbeid som gjelder det representanten spør om.