Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1384 (2014-2015)
Innlevert: 01.09.2015
Sendt: 01.09.2015
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hvor mange tjenestesteder er det i politiet pr. 1. september 2015?

Begrunnelse

I politianalysen opplyses det at det er 354 tjenestesteder i politiet. I regjeringens proposisjon om nærpoliti sies det at det pr. februar 2015 er 342 tjenestesteder (lensmannskontor, politiposter og politistasjoner) i politiet. Uklarhet i avisopplag om antallet tjenestesteder gjør det nødvendig å få brakt på det rene hva som er antallet pr dags dato.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet opplyser at det pr. 1. september 2015 opereres med et antall av 342 tjenestesteder. Det opplyses videre at reduksjonen fra 354 tjenestesteder, hvilket NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen opererer med, har følgende årsaker:
Seks tjenestesteder er avviklet etter kongelig resolusjon om grenseregulering.
Tre tjenestesteder er avviklet etter kongelig resolusjon om grenseregulering, hvor beslutningen ble gjort før Politianalysens sluttrapport.
To tjenestesteder, Våler og Grue lensmannsdistrikt, er midlertidig nedlagt grunnet mangel på lokaler og de opereres begge fra Åsnes lensmannsdistrikt. Dette var også tilstanden under arbeidet med Politianalysen.
Ett tjenestested, Radøy lensmannsdistrikt er, i samband med prøveordningen om nye lensmannsdistrikt i Hordaland politidistrikt, avviklet i dialog og i forståelse med Radøy kommune. Tjenesten dekkes i dag av Nord-Hordaland lensmannsdistrikt.
De tre sistnevnte grensereguleringene mangler formalisering, hvilket Politidirektoratet har gjort de angjeldende politidistriktene oppmerksomme på. Dette er forhold som må følges opp og formaliseres så snart som mulig.