Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1389 (2014-2015)
Innlevert: 02.09.2015
Sendt: 02.09.2015
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Nå er utsendingen av 242 innsatte til Nederland påbegynt. Det er offentlig gitt informasjon om at anslagsvis en av tre ikke vil reise frivillig, men blir tvangsoverført.
Kan departementet gi en oversikt over følgende: hvor mange er klarert for utsending, hvor mange av disse har fått tvangsvedtak om overføring, hvordan er det lagt opp til at vedtakene kan påklages, og får disse utsatt utsendelsen til etter at klagen er behandlet?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Pr. 2.9.15 er det fattet 115 vedtak om overføring til Norgerhaven fengsel i Nederland. Av disse er 79 frivillige overføringer, mens det er fattet 36 vedtak om overføring uten samtykke.
Klager på vedtakene om overføring behandles på ordinær måte etter straffegjennomføringsloven og forvaltningsloven. Om det gis oppsettende virkning eller ikke, vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak, i henhold til forvaltningslovens regler.