Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1408 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 07.09.2015
Besvart: 14.09.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Vil fiskeriministeren ta initiativ til at regjeringen legger bort idéen om å overføre ansvaret for utbygging og drift av fiskerihavnene til kommunene, og tilbakeføre forvaltningsansvaret for fiskerihavnene til Nærings- og fiskeridepartementet?

Begrunnelse

I regjeringens havnestrategi varsles det at regjeringen vil forenkle havnestrukturen, og dermed ut fra rent samferdselspolitiske hensyn, vurdere å overføre ansvaret for statlige anlegg i fiskerihavnene til kommunene. Det overrasker meg at regjeringen er så kunnskapsløs om hva en fiskerihavn er. Fiskerihavnene har ingen ting med samferdselspolitikk å gjøre. Det er tvert i mot en særdeles viktig del av infrastrukturen, både for fiskeflåten og fiskeindustrien på land. Videre vitner det om en nedprioritering av sjømatnæringa som vi heldigvis sjelden ser, i tillegg til en åpenbar mangel på kunnskap om hvordan kommuneøkonomien til de fleste fiskeriavhengige kommunene er. La meg ta et eksempel, Andøya kommune, som jeg nylig besøkte. I Nasjonal transportplan ligger Andenes havn inne, med ei kostnadsramme på 510 mill. Alle forstår at for Andøy kommune er det helt urealistisk å gjennomføre et slikt prosjekt, og jeg antar at det er grunnen til at også Høyreordføreren i Andøy er helt enig med meg i at å overføre fiskerihavnene til kommunene er en dårlig idé. Det jeg derimot er veldig enig med regjeringen i er å tilbakeføre forvaltningsansvaret for fiskerihavnene til Nærings- og fiskeridepartementet, nettopp for å se den samlede fiskeripolitikken i sammenheng. Det viser at overføring av fiskerihavnene fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet var feil.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Fiskerihavner er en gammel ordning som har eksistert siden 1842. Formålet er å tilrettelegge havneinfrastruktur for å dekke fiskerinæringens behov. Totalt har staten investert i mer enn 750 havner, og fiskerihavner har vært viktig i den lokale næringsutviklingen mange steder langs kysten. Samtidig har behovet for å behandle fiskerihavner annerledes enn andre havner blitt mindre. Regjeringen vurderer derfor å endre innretningen på virkemiddelbruken og forvaltningsansvaret, og å overføre ansvaret for disse havnene fra staten til kommunene. Det er Samferdselsdepartementet som har ansvaret for denne vurderingen, og jeg og samferdselsministeren har en god dialog om dette. De endelige konklusjonene for fiskerihavnespørsmålet er ennå ikke trukket. Det er uansett viktig å utarbeide en helhetlig forvaltning av infrastrukturen langs kysten som ivaretar de hensyn og utfordringer som i dag gjør seg gjeldende, og som tar inn over seg utviklingen fremover.