Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1411 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 08.09.2015
Besvart: 14.09.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Har statsråden fått en henvendelse om fortsettelse av leieforhold mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Statsbygg på Raumyr i Kongsberg kommune?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Nei, jeg har ikke mottatt en slik henvendelse. Jeg er imidlertid kjent med at Statsbygg har mottatt en henvendelse fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold om muligheten for en kortvarig leie av lokaler i statens høgskoleanlegg på Raumyr. Statsbygg har stilt seg positiv til dette.