Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1418 (2014-2015)
Innlevert: 09.09.2015
Sendt: 09.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av utenriksminister Børge Brende

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Kristne og andre minoriteter er i ferd med å bli utradert fra store deler av Midt-Østen. Nini Shea ved det amerikanske Hudson-instituttet, peker på at irakiske kristne bør få fulle borgerrettigheter i Kurdistan, inkludert retten til å arbeide. Lokale ledere fra kristne og andre minoriteter har opprettet et selvstendig område i Niniveprovinsen, nord og øst for Mosul. Den amerikanske kongressen har bevilget midler til de lokale styrkene som sørger for sikkerheten.
Hvordan stiller regjeringen seg til disse initiativene?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Krigen i Syria og Irak har ført til enorme lidelser, og religiøse minoriteter er spesielt hardt rammet. Over tolv millioner mennesker er i nød i Syria og over fire millioner mennesker er på flukt til naboland. I Irak har ISILs brutale fremferd og kamphandlinger ført til at mer enn 3,2 millioner er blitt flyktninger i eget land. I både Syria og Irak er religiøse minoriteter blant de mest sårbare gruppene.
ISIL benytter ekstremt brutale metoder mot etniske og religiøse grupper som ikke konverterer eller underkaster seg. Vi har også vært vitne til systematiske forsøk på ødeleggelse av det kulturelle mangfoldet i Syria og Irak.
Humanitære aktører rapporterer at mange religiøse minoriteter som nå befinner seg i den kurdiske regionen i Irak frykter for egen fremtid og at de ser mørkt på mulighetene til å kunne returnere til hjemmene de flyktet fra. Norge har derfor besluttet å øke innsatsen for sårbare grupper som kristne og andre religiøse minoriteter i Syria og Irak.
I samarbeid med blant andre Kirkens Nødhjelp og Kirkenes Verdensråd vil det igangsettes en kartlegging av situasjonen og behovene til forfulgte grupper i Syria og Irak. Utenriks-departementet setter av inntil ti millioner kroner til denne kartleggingen i inneværende år, og et tilsvarende beløp til neste år. Dette vil gi et viktig grunnlag for å vurdere hvordan sårbare minoriteter best kan gis beskyttelse.
Det er viktig å innrette norsk støtte slik at vi når dem som er mest utsatt. Mange kvinner fra ulike minoritetsgrupper, og i noen sammenhenger også menn, er ofre for brutal seksualisert og kjønnsbasert vold i Syria og Irak. Dette vil derfor være en viktig dimensjon i vår innsats.
I FNs menneskerettighetsråd har Norge understreket behovet for å sikre rettighetene til alle internt fordrevne i tråd med UN Guiding Principles on Internal Displacement. Dette legger vi også stor vekt på i møter med irakiske og regionale kurdiske myndigheter.
Det er avgjørende at partene, det internasjonale samfunnet, og de regionale aktørene arbeider for en snarlig politisk løsning på konflikten. En slik løsning må også sikre rettighetene og interessene til religiøse og etniske minoriteter. Norge skal fortsette å være en aktiv partner i den internasjonale kampen mot ISIL, både politisk og gjennom utplassering av militære instruktører til Irak. Regjeringen vil også arbeide for å styrke oppmerksomheten om og innsatsen for religiøse minoriteter og andre ofre for voldelig ekstremisme. I den forbindelse skal statsminister Erna Solberg presentere resultatene fra konferansen om voldelig ekstremisme som ble holdt i Oslo i juni på det internasjonale toppmøtet om kampen mot voldelig ekstremisme i New York den 29. september.