Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1424 (2014-2015)
Innlevert: 10.09.2015
Sendt: 10.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Har regjeringen besluttet å legge oljevernbasen/miljøbasen til Fiskebøl i Hadsel?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen uttaler til Vesteraalens Avis at FrP har besluttet å legge oljevernbasen til Fiskebøl. Samtidig er etableringen av er sekretariat i gang som har som oppgave å utrede innhold og lokalisering av basen. Det er nå to år siden Sundvollen- erklæringen slo fast at basen skal etableres i Vesterålen og Lofoten. En manglende avklaring har skapt splid og uro i de miljøer i regionen som kan bidra til denne basen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Nei, det er ikke tatt beslutning om lokalisering enda.
Samferdselsdepartementet etablerer nå et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Det midlertidige sekretariatet skal foreløpig ha arbeidsted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.
Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. juli 2016 og en endelig rapport innen 1. januar 2017.
Sekretariatets arbeid skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter.
Det er ingen andre føringer på arbeidet med lokalisering enn at senteret skal ligge i Lofoten/Vesterålen.
Vi opplever at det er stort lokalt engasjement over regjeringens initiativ om et oljevern-/miljøsenter. Det er naturlig at det er stor interesse for lokaliseringen og hvordan dette kan skape nye muligheter og ny næring i regionen. Vi håper Arbeiderpartiet vil være med å støtte opp om regjeringens initiativ og arbeid.