Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1434 (2014-2015)
Innlevert: 11.09.2015
Sendt: 14.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i forskriftsendringen som er varslet om at helsesøstre og jordmødre får utvidet rett til å rekvirere prevensjon?

Begrunnelse

September 2014 sendte Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag om at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har til å rekvirere kortidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år skal utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år, uavhengig av tjenestested, og for alle typer prevensjon.
Forskriftsendringen er fortsatt ikke vedtatt. Dette skaper problemer for blant annet gjennomføringen av et samarbeidsprosjekt mellom Alna Helsestasjon i Oslo og Stiftelsen Amathea om å tilby slik prevensjon til minoritetskvinner. Formålet med samarbeidsprosjektet er å forebygge uønsket svangerskap og abort blant ikke-vestlige minoriteter i Alna bydel.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er glad for å kunne opplyse representanten Bolstad om at forskriftsendringen, som gir helsesøstre og jordmødre rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler til jenter fra fylte 16 år uavhengig av tjenestested, ble vedtatt 22. mars 2015. Forskriftsendringen vil tre i kraft fra 1. januar 2016.
I Helsedirektoratet pågår det et arbeid med å utarbeide nye retningslinjer for den utvidede rekvireringsretten. Disse retningslinjene, herunder kompetansekrav, krav til innhold i utdanningene, samt læringsopplegg m.m. må være på plass når rekvireringsretten utvides fra 1. januar 2016.