Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1451 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 29.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Sørlandet sykehus HF har lyst ut den ledige avdelingsleiarstillinga ved Flekkefjord Sykehus. Avgjersla er no blitt utsett fordi helseføretaket skal evaluere heile leiingsstrukturen. Flekkefjord Sykehus og tilsette står derfor i ein situasjon der dei ikkje har nokon avdelingsleiar å forholda seg til, og der dei ventar i uvisse både på leiar, strategiplan og sjukehusplan.
Vil statsråden gripe inn og sikre tilsetting av avdelingsleiar og vidare plan for utvikling av Flekkefjord Sykehus?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er ikke aktuelt for meg å gripe inn i ansettelses- og personalsaker som ligger inn under daglig ledelses ansvar.