Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1464 (2014-2015)
Innlevert: 24.09.2015
Sendt: 25.09.2015
Besvart: 01.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hva vil en heving av studiestøtten til henholdsvis 1,2G, 1,3G, 1.4 G og 1,5 G medføre av kostnader?

Begrunnelse

Tall fra SSBs levekår for studenter viser at for 94 % prosent av studentmassen er studiestøtten fra Lånekassen en sekundærinntekt, noe som er et tegn på at studiestøtten ikke dekker studenters reelle utgifter.
At studenter ikke har mulighet til å studere på heltid, kan gå ut over kvaliteten på norsk høyere utdanning. Videre er det uheldig dersom studiestøtten skaper ulikhet mellom studenter som har foreldre som kan bidra og studenter som må finansiere utdanningen sin selv.
Studiestøtten til studenter ved høyskoler og universitet er 100.920 kroner, som tilsvarer 1,103 G (folketrygdens grunnbeløp) fordelt på 10 måneder. Undertegnede ønsker en avklaring av hva det vil koste å heve studiestøtten til henholdsvis 1,2G, 1,3G, 1,4G og 1,5 G.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: