Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1472 (2014-2015)
Innlevert: 25.09.2015
Sendt: 28.09.2015
Besvart: 06.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er nå gått to år av første planperiode (2014-2017) i Nasjonal Transportplan (2014–2023).
Kan statsråden gi en oversikt over de økonomiske rammene for jernbane, veg, kyst og kollektiv i 2014 og 2015 bevilget så langt sammenlignet med hva som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan på kapittel, post og programområdene som er omtalt i planen?

Begrunnelse

Det bes om en oversikt både samlet for planens økonomiske ramme, men det er også ønskelig at oversikten brytes ned på kapittel, post og programområder.
Det bes om at det også settes opp for de samme kapittel, post og programområde hvilket nivå man vil være på om man legger til grunn 50 % av rammen for første fireårsperiode.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format