Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1476 (2014-2015)
Innlevert: 29.09.2015
Sendt: 29.09.2015
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 01.10.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Har regjeringen planer om å endre § 13 i lov om ekteskap?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Spørsmålet blir besvart av meg som ansvarlig minister for ekteskapsloven.
Ekteskapsloven § 13 gir regler for når vigslere kan nekte å vie et par. Etter første ledd kan vigsel nektes når paret ikke er medlem i vigslerens tros- eller livssynssamfunn eller ingen av dem tilhører menigheten. Etter andre ledd kan en kirkelig vigsler nekte å vie et par på grunn av sin personlige overbevisning enten når en av partene er skilt og den fraskilte ektefellen fortsatt lever eller når brudefolkene har samme kjønn.
Ekteskapsloven § 13 ivaretar den enkelte vigslers trosfrihet og gjør det klart når en vigsler kan nekte å vie av samvittighetsgrunner. Hvis en vigsler nekter på annet grunnlag enn det som er nevnt i ekteskapsloven § 13 andre ledd kan hver av partene påklage nektelsen til fylkesmannen.
Regjeringen har ingen planer om å endre ekteskapsloven § 13.