Skriftlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1485 (2014-2015)
Innlevert: 30.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 05.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Hvor mange barn i aldersgruppen 0-5 år sitter i asylmottak per i dag, og hvor mange av disse er henholdsvis 0,1,2 og 3 år gamle?

Begrunnelse

Viser til Dokument nr. 15:762 (2013-2014).

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Statistikk fra Utlendingsdirektoratet over beboere i mottak viser at det ved utløpet av august 2015 var 1 110 barn i aldersgruppen 0-5 år i asylmottak. Av disse var 221 0 år, 204 var 1 år, 167 var 2 år og 198 var 3 år.