Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:12 (2015-2016)
Innlevert: 02.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 09.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Norge har en rik sangtradisjon. Mange av de tradisjonelle sangene vi vokste opp med har vært viktige for oss nordmenn i generasjoner.
Vil statsråden ta noen initiativer for mer bruk av de tradisjonelle sangene i skolen?

Begrunnelse

Mye tyder på at man i USA lykkes bedre med integreringen enn vi gjør i Europa. Uansett bakgrunn og kultur betrakter de fleste innvandrerne i USA seg som amerikanere – de er stolte av å bo i USA og stolte av å være amerikanere. I USA så brukes både nasjonalsangen og flagget og andre tradisjonelle og nasjonale seremonier mer bevisst enn i Norge. Dette bidrar til å inkludere innvandrere i det nasjonale fellesskapet.
Mange av de sangene i den norske sangtradisjonen har spilt en stor rolle i nasjonsbyggingen. Slike sanger skaper felleskap, identitet og stolthet. For innvandrere til Norge vil det være positivt å lære om disse. Da får de en følelse av å bli inkludert i det norske samfunnet, og de blir lettere en del av det nasjonale fellesskapet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Hver 17. mai feirer vi Norges nasjonaldag og titusenvis av barn og unge over hele landet veiver med norske flagg, går i tog og synger både nasjonalsangen og andre sanger som feirer Norge som nasjon. Jeg er ikke i tvil om at 17. mai er en svært viktig dag for integreringen i Norge. God integrering handler ikke bare om språk, arbeid og utdanning – selv om det er avgjørende elementer. Det handler også om en følelse av å høre til, om det danskene kaller sammenhengskraft.
Norge har en lang og rik sangtradisjon. Sang og musikk er et viktig bindeledd til norsk kultur og historie, og det er et av elementene som binder oss sammen som land. Det er både viktig og riktig at barn og unge får bli kjent med denne sangtradisjonen, og jeg er enig med spørsmålsstilleren i at den norske sangtradisjonen også kan være viktig for integrering. Jeg har selv besøkt flere barnehager med mange minoritetsbarn hvor norske barnesanger har blitt sunget av full hals. Det er veldig positivt.
Både barnehager og skoler burde benytte seg av den rike, norske sangtradisjonen, men jeg tror på ingen måte det er nødvendig å regulere dette gjennom politiske vedtak. Det viktigste kjennetegnet på en levende kultur er nettopp at kulturuttrykkene brukes frivillig.
Vår egen sangtradisjon kan også være en vei inn i andre folks nasjonale kulturer, og det er positivt at barn og unge i Norge blir kjent med sang og musikk fra andre land.
Kompetansemålene i de ulike læreplanene er relativt overordnede, og det er ikke nasjonale utdanningsmyndigheter som styrer det konkrete innholdet og undervisningsmetodene for de ulike kompetansemålene. Dette er den enkelte skole og lærers ansvar. Når det er sagt, finnes det kompetansemål i blant annet norsk, samfunnsfag og musikk hvor det er naturlig at elevene lærer om norsk historie, kultur og tradisjon.
Jeg er enig i at vi har en rik sangtradisjon, og at den må ivaretas. Sangene som knyttes til oppbyggingen av Norge er mange. Vi er et land som endres i takt med tiden, og jeg har tiltro at skolen og lærerne har et bevisst forhold til hvordan relevant lærestoff, herunder tradisjonelle sanger, best kan bidra til læring og forståelse av både fortiden og samtiden.