Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:39 (2015-2016)
Innlevert: 06.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av utenriksminister Børge Brende

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): I Prop. 152 S om endringer i statsbudsjettet 2015 med forslag til bevilgninger som følge av økning i antallet av asylsøkere til Norge, er 65 mill.kr. anført som ODA-godkjente utgifter. Dette beløpet er gitt inndekning gjennom reduserte rammer på ulike poster i bistandsbudsjettet.
Hvilke konkrete tiltak må utgå av de forutsatte planene til UD/NORAD/ambassadene som følge av disse kuttene, og hvor stor prosentandel av bistandsbudsjettet går nå til flyktninger i Norge og hvor mye til tradisjonell bistand?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I Prop. 152 S om endringer i statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen at det bevilges 65 millioner kroner til å dekke ODA-godkjente utgifter som følge av økning i antall asylsøkere til Norge. Denne tilleggsbevilgningen er dekket inn fra områder som av ulike årsaker ikke er avtaleforpliktet, eller der fremdriften har vært saktere enn forventet i 2015.
6,1 % av bistandsbudsjettet for 2015 er foreslått til flyktningtiltak i Norge. Til sammenlikning kan det opplyses at Sverige ligger an til å bruke nær 20 % av sitt bistandsbudsjett på nasjonale flyktningtiltak i år, og at Danmark planlegger å benytte om lag 18 % sitt bistandsbudsjett på tiltak rettet mot flyktninger som kommer til Danmark i 2016.