Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:44 (2015-2016)
Innlevert: 07.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva er saksbehandlingstid og statistikk for overprøving av dommer og kjennelser for domstolene sortert etter størrelse?

Begrunnelse

Det verserer ulike påstander i den offentlige debatten om saksbehandlingstid og graden av overprøvinger mellom ulike tingretter.