Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:57 (2015-2016)
Innlevert: 12.10.2015
Sendt: 13.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan fordelte fødslene seg i Norge i hhv. 2013 og 2014 på de ulike fødetilbudene (fødeklinikker, fødeavdelinger og fødestuer) oppgitt med navn på fødestedet og foretak, og hva var antallet uplanlagte fødsler utenfor sykehus og transportfødsler oppgitt fylkesvis?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vedlagt ligger oversikt fra Medisinsk fødselsregister over fordeling av fødsler i 2013 og 2014 på de ulike fødeinstitusjonene, og fylkesvis oversikt over planlagte og ikke-planlagte hjemmefødsler samt fødsler under transport for de samme årene.

2 vedlegg til svar.

Fødsler i Norge etter mors bofylke.
Fødsler i Norge etter helseregion og institusjon.

Lenke til vedleggene i pdf-format