Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:78 (2015-2016)
Innlevert: 16.10.2015
Sendt: 19.10.2015
Besvart: 23.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Bompenger er et tema som engasjerer folk. Det er et politikkområde som er preget av mange tall.
Vil statsråden ta initiativ til at Statens vegvesen skal utarbeide et samlet oppsett over norsk bompengepolitikk, historisk utvikling og status for bompenger i Norge ved å utgi en årlig publikasjon om "fakta om bompenger i Norge"?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I de årlige budsjettproposisjonene blir det gitt en egen omtale av bompenger som forutsettes stilt til disposisjon kommende år sammenlignet med tidligere år. I st.prp 1 (2015-2016) finnes denne oversikten på side 69. Ved å lese statsbudsjettet vil man altså finne den informasjonen som her etterspørres. Videre utarbeider Statens vegvesen en årlig oversikt over bompengeselskapenes drift, basert på selskapenes regnskaper for det enkelte år. Oversikten omfatter bl.a. opplysninger om bompengeinntekter, selskapenes drifts- og finansieringskostnader, lånegjeld og lånevilkår. Oversikten omfatter også flere sammenligninger med tidligere års resultater. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å utarbeide ytterligere oversikter.