Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:83 (2015-2016)
Innlevert: 19.10.2015
Sendt: 20.10.2015
Besvart: 27.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Har regjeringen besluttet om Norge på frivillig basis vil delta i EUs relokalisering av 160 000 flyktninger og i tilfelle med hvor mange?

Begrunnelse

EU har vedtatt å relokalisere 40 000 + 120 000 flyktninger, bl.a. fra Helles og Italia til øvrige EU-land. Både statsministeren og justisministeren er sitert på uttalelser i media som må forstås slik at regjeringen mener Norge skal være med på denne dugnaden for å avlaste de mest belastede landene på frivillig basis.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som representanten Hansen viser til, har regjeringen signalisert at den har som intensjon å bidra til engangsrelokaliseringen vedtatt av EUs justis- og innenriksråd. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med oppfølgingen av dette ved fremleggelsen av tilleggsnummer til st. prp 1.