Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:89 (2015-2016)
Innlevert: 21.10.2015
Sendt: 21.10.2015
Besvart: 28.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Hva er regjeringens begrunnelse for at Norge som eneste nordiske land, kutter støtten til Den Nordiske Folkehøyskolen i Genève?

Begrunnelse

Den Nordiske Folkehøyskolen i Genève har eksistert siden 1931 med deltakere fra de ulike arbeidstakerorganisasjonene i de nordiske land. Skolens formål og virksomhet er knyttet til ILO og benyttes av hele fagbevegelsen (LO, YS og UNio). Skolen bidrar dessuten til å styrke det nordiske samarbeidet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Den nordiske folkehøgskolen i Genève mottok tilskudd over kap. 253 post 72 Tilskudd til nordiske folkehøgskoler til og med 2014.
Folkehøyskolen i Genève er etablert av fagbevegelsen i Norden, og tilbyr kurs primært rettet mot tillitsvalgte. Genèveskolen er ikke en godkjent folkehøyskole etter folkehøyskoleloven. I statsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen å avvikle bevilgningen til Genèveskolen. Stortinget ga sin tilslutning til dette.