Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:93 (2015-2016)
Innlevert: 22.10.2015
Sendt: 22.10.2015
Besvart: 09.11.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan har statsråden fulgt opp sitt eget forslag i Dokument 8:114 S (2011-2012)?

Begrunnelse

Som stortingsrepresentant fremmet statsråden et dokument 8-forslag om endringer i folketrygdloven vedrørende beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt. De konkrete forslaget i saken lyder slik:

"Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer i lov om folketrygd, slik at de som kombinerer næringsinntekt og frilansinntekt får beregnet sykepenger etter de samme regler som arbeidstakere med ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt."

Jeg kan ikke se at dette forslaget er omtalt i noe forslag fra statsråden.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Det er riktig at jeg i dokument 8: 114 S (2011-2012) ba den daværende regjeringen fremme de nødvendige forslag til lovendringer i lov om folketrygd, slik at personer som kombinerer frilansinntekt og næringsinntekt får beregnet sykepenger etter samme regler som arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt. Daværende regjering viste liten vilje til å imøtekomme dette forslaget.
Jeg vil om kort tid sende ut et høringsnotat der blant annet forslaget i dokument 8: 114 S (2011-2012) blir vurdert.