Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:97 (2015-2016)
Innlevert: 22.10.2015
Sendt: 22.10.2015
Besvart: 29.10.2015 av utenriksminister Børge Brende

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): En uerklært indisk embargo av Nepal har pågått i nesten to uker.
Har utenriksministeren reagert overfor den indiske regjeringen for å få dem til å avslutte embargoen, ble spørsmålet reist med India under utenriksministerens deltakelse i FNs generalforsamling, og hvis spørsmålet ikke har blitt reist ennå, vil det bli gjort i nærmeste framtid?

Begrunnelse

Den nepalske grunnloven ble vedtatt 21. september. Kort tid seinere stengte den indiske regjering grenseovergangene til Nepal, under dekke av sikkerhetshensyn. Denne uerklærte embargoen har pågått i nesten to uker og det er nå bensin- og gassmangel i Nepal og flygninger til den internasjonale flyplassen har blitt kansellert. Det antas as embargoen skyldes misnøye med deler av grunnloven og uttalelser fra nepalske politikere i etterkant av at den ble vedtatt, men siden ingen formell uttalelse er kommet fra den indiske regjeringen er man tvunget til å spekulere om dette.
Den uerklærte embargoen er et brudd på Nepals rettigheter som et land uten egen kyst og en ekstra byrde for det nepalske folk som allerede lider i etterkant av jordskjelvene i april og mai. Det er ikke akseptabelt at en regional stormakt bruker slike metoder for å legge politisk press på et lite naboland, noe Norge som en liten nabo til Russland burde være svært klar over.
Norge har en lang felles historie med Nepal, knyttet til utviklingssamarbeid, fredsprosess, humanitær hjelp og kraftutvikling.
Det er i Norges og det internasjonale samfunns interesser at Nepals suverenitet respekteres og at en hver politisk konflikt med India løses gjennom demokrati og Folkeretten, ikke gjennom åpent eller skjult økonomisk press slik India nå gjør. Det er derfor viktig at andre land støtter Nepals suverenitet og deres rettigheter i henhold til Folkeretten, og dermed at også Norge reagerer overfor India for å få dem til å avslutte embargoen umiddelbart.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg reiser på offisielt besøk til India 2. og 3. november for å lede Norges delegasjon til møtet i den norsk-indiske samarbeidskommisjonen. I dette møtet vil spørsmål knyttet til Nepal stå på dagsorden, i tillegg til bilaterale, regionale og globale spørsmål.
Arbeidet med en grunnlov for Nepal har vært en langtrukken prosess i kjølvannet av en borgerkrig som har rammet landet hardt. Norge hilser vedtaket av den nye grunnloven velkommen. Norge har hatt et langt og nært samarbeid med Nepal. Landet er valgt som fokusland for norsk bistand, og Norge er den nest største bilaterale giveren til FN-appellen etter jordskjelvene i vår. Jeg deltok selv på giverlandskonferansen for gjenoppbyggingen av Nepal i juni.
India er regionens stormakt, og landet er en fremvoksende økonomi med globale ambisjoner. Indiske myndigheter har uttrykt bekymring for at befolkningen på slettelandet langs grensen til India blir marginalisert gjennom den nye grunnloven. Denne delen av befolkningen utgjør opp mot 40 prosent av Nepals totale befolkning.
Når det gjelder problemene på grensen mellom India og Nepal, så er det en kjensgjerning at store deler av varetransporten over den viktigste grenseovergangen til Nepal ikke får krysse. I henhold til vår informasjon oppholder noen tusen nepalske demonstranter seg ved grenseovergangen, og indiske myndigheter klarerer derfor ikke trafikk over denne grenseposten. Det gjøres nå forsøk på å kanalisere deler av trafikken som skulle gått over denne grenseposten til andre grenseoverganger.
Det er oppmuntrende at Nepals visestats- og utenriksminister Kamal Thapa besøkte New Delhi forrige uke og at de to landene er innstilt på å fortsette sin nære dialog. Vi håper at dialogen bidrar til løsninger som ivaretar Nepals langsiktige interesser.