Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:112 (2015-2016)
Innlevert: 26.10.2015
Sendt: 26.10.2015
Besvart: 02.11.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Ledelsen i Sykehuset Innlandet vil frata Kongsvinger sjukehus og andre avdelinger i virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift halve gevinsten av den reduserte arbeidsgiveravgiften, og bruke pengene i foretaket uavhengig av om pengene da blir brukt i område utenfor virkemiddelsona.
Er dette i samsvar på regelverket og den politiske målsetningen med ordningen og vil ikke flytting av pengene til områder som ikke er støtteberettiget, undergrave legitimiteten til ordningen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Redusert arbeidsgiveravgift til helseforetakene er en del av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Statsstøtteregelverket i EØS gjelder imidlertid ikke støtte til offentlige virksomheter som ikke anses å drive økonomisk aktivitet. Redusert arbeidsgiveravgift til helseforetakene omfattes derfor ikke av ordningen som er notifisert til ESA.
Formålet med ordningen er å stimulere til økt sysselsetting i virkeområdet og derved styrke grunnlaget for å opprettholde en spredt bosetting. Redusert arbeidsgiveravgift kan ha betydelig økonomisk effekt for helseforetak og andre som legger virksomhet innenfor virkeområdet. Foretakene er imidlertid selv ansvarlige for hvordan de utnytter denne fordelen.