Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:114 (2015-2016)
Innlevert: 27.10.2015
Sendt: 27.10.2015
Besvart: 02.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Vil statsråden gi støttebrev til Trollfjell Geopark i forbindelse med innsendelse av søknad om å bli tatt opp som UNESCO Global Geopark, og vil statsråden sende et intensjonsbrev direkte til sekretariatet i UNESCO i god tid før søknaden skal sendes (frist 30. november 2015,) som beskriver nasjonalstatens støtte til at Trollfjell Geopark blir tatt opp som en UNESCO Global Geopark?

Begrunnelse

For Trollfjell Geopark vil en anerkjennelse som Global Geopark under UNESCO-paraplyen forsterke en allerede etablert UNESCO verdensarvstatus i Vegaøyan Verdensarvområde, samt gi hele regionen et kvalitetsstempel som vil ha betydning for økt verdiskaping. En slik anerkjennelse vil også være ekstremt viktig i internasjonale og nasjonal markedsføring og gi området en høyere status som kan bidra til økt tilstrømming innen reiseliv til Helgeland.
Trollfjell Geopark må ha støtte fra den nasjonale UNESCO-kommisjonen, i form av et støttebrev som vedlegg til søknadsdokumentet. I forkant av søknaden, må også den nasjonale UNESCO-kommisjonen sende et intensjonsbrev til Geoparksnettverkets sekretariat ved UNESCO i Paris, der kommisjonen varsler om at det kommer til å sendes en søknad fra Norge i år. Vi har fått informasjon fra Geoparksnettverkets sekretariat ved UNESCO i Paris at det er kommet inn flere slike intensjonsbrev fra andre land, og at det derfor oppmuntres til at Norges UNESCO-kommisjon gjør det samme så snart som mulig, slik at Trollfjell Geopark har mulighet å søke om medlemskap i UNESCO Global Geoparks innen tidsfrist 30. november.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er kjent med at Den norske UNESCO-kommisjonen v/ leder Tora Aasland har sendt et støttebrev for Trollfjell Geopark til UNESCO, datert 28. oktober 2015. Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon fra UNESCO-sekretariatet i Paris om at støttebrevet fra UNESCO-kommisjonen ikke er tilstrekkelig som grunnlag for den videre prosess, eller at det skulle være behov for supplerende involvering fra norske myndigheter.