Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:117 (2015-2016)
Innlevert: 27.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil Utenriksministeren på vegne av Norge be om å aktivere IHFFC-kommisjonen for å foreta en uavhengig undersøkelse av bombeangrepet på sykehuset i Kunduz?

Begrunnelse

De amerikanske flyangrepene ødela hovedbygningen på Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, og sykehuset er ikke lenger operativt. Dermed står titusener av mennesker uten tilgang til akuttmedisinske og kirurgiske tjenester i en by som er ødelagt av flere uker med intense kamper.
IHFFC ble etablert under tilleggsprotokollene til Genèvekonvensjonene og er den eneste permanente institusjonen som er satt opp spesifikt for å etterforske brudd på internasjonal humanitærrett.
Det er viktig for de berørte partene her å få en forsikring om at krigens regler ikke er endret, hverken for Kunduz eller for sikkerheten til alle hjelpearbeidere som jobber i sykehus på frontlinjer over hele verden.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Bombing av sykehus er uakseptabelt. Regjeringen ser meget alvorlig på at Leger uten Grensers sykehus ble truffet i et amerikansk luftangrep i Kunduz og at helsearbeidere og pasienter, inkludert barn, ble drept.
Dette er en tragisk hendelse, som ikke bare har rammet pasienter og helsearbeidere som befant seg i sykehuset, men som også innebærer at sivilbefolkningen i området mister et helsetilbud av stor betydning.
Det er svært viktig at det så fort som mulig blir full klarhet i hvordan dette kunne skje og hvordan sikre at det ikke kan skje i fremtiden. Jeg legger til grunn at alle ønsker full åpenhet om denne saken.
Ifølge internasjonal humanitærrett er det i første rekke statene selv som har ansvaret for å undersøke denne type hendelser, og eventuelt igangsette straffeforfølgning der det er mistanke om straffbare forhold. Dette sikrer at ansvaret ligger hos den staten som har tilgang til alle berørte personer i kommandokjeden, og all relevant informasjon.
Når det gjelder The International Fact-Finding Commission (IHFFC), har USA ikke sluttet seg til 1. Tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene og har følgelig heller ikke akseptert å være bundet av kompetansen til IHFFC. Afghanistan er heller ikke part til denne granskingskommisjonen, selv om de er part til 1. Tilleggsprotokoll. Kommisjonen har derfor ikke kompetanse til å iverksette en granskning av saken, med mindre man på amerikansk og afghansk side har et ønske om å akseptere dette.
USA har satt i gang en full granskning, og har gjort det klart at de vil holde personer som eventuelt har gjort seg skyldig i brudd på folkeretten ansvarlig. Utenriksdepartementet tar dette til etterretning.
President Obama har også personlig tatt kontakt med de berørte og beklaget. NATO og Afghanistan har også startet egne granskninger. UD har full tillit til at både president Obama og NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, sikrer granskninger som gir all nødvendig informasjon
Jeg ser frem til å få resultatene fra disse tre granskningene og har tillit til at disse til sammen vil gi et klart, tilstrekkelig og fullstendig svar på hvordan en slik tragisk hendelse kunne skje. Det forventer det internasjonale samfunn, Norge inkludert.