Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:119 (2015-2016)
Innlevert: 27.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 02.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Flere skoler i Norge, både private skoler og offentlige, er internatskoler. Når slike skoler må legge ned driften midt i et semester skaper det ekstra store vanskeligheter for elevene.
Vil statsråden vurdere spesielle tiltak eller endre lovverket, for å skape større forutsigbarhet og trygghet for elevene på slike skoler?

Begrunnelse

På grunn av dårlig økonomi måtte styret ved Røyken Videregående Steinerskole slå skolen konkurs midt i et semester. Skolen har hatt en vanskelig økonomi over lang tid. Likviditeten har vært stram, og skolen har ikke hatt noen reserver å tære på. Dette medfører at elevene får sin utdannelse avbrutt uten forvarsel, og det på en skole med annen pedagogikk enn det som er vanlig, noe som gjør at deres situasjon ytterligere komplisert. En annen faktor som gjør dette spesielt vanskelig for mange er at det er en internatskole. Disse skolene står nå plutselig uten både skoleplass og bosted.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Styret ved en friskole er ansvarlig for at skolen har en forsvarlig økonomiforvaltning og håndterer sine betalingsforpliktelser. Ingen friskoler er pålagt å ha internat til sine elever, men dersom de velger å drive internat er det en forutsetning at økonomien er forsvarlig også for denne virksomheten. Et mindretall av dagens friskoler har internat.
Hvis friskolen legger ned virksomheten, må elevene søke seg over til andre skoler, offentlige eller private. Fylkeskommunene har ikke plikt til å finne plass til elevene etter at det vanlige inntaket er avsluttet. Dersom elevene har bodd på internat tilknyttet skolen, må de flytte hjem til sine foreldre eller finne et annet bosted. Dette gjelder uansett om nedleggelsen skjer mellom skoleår, eller i løpet av skoleåret. Situasjonen blir likevel mer prekær for elevene når det skjer i skoleåret.
Elever som på grunn av ekstraordinære forhold står uten skoleplass ved en friskole, kan bytte til andre friskoler av samme type som har kapasitet til å ta dem imot. Jeg har lagt til rette for at elevtilskuddet kan følge med til den friskolen eleven velger å bytte til. Dette er viktig for at de elevene som ønsker det, kan fortsette sin skolegang med samme pedagogikk eller utdanningsprogram. Jeg planlegger ikke andre tiltak rettet mot dette formålet.