Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:122 (2015-2016)
Innlevert: 28.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Statsråden har i media varslet en evaluering av påbudet om flytevest i småbåt.
Kan statsråden garantere at regjeringen vil presisere og effektivisere flytevestpåbudet og ikke ta en omkamp om påbudet om flytevest i småbåt, og vil forslagene fremmes for Stortinget slik at de kan gjøres gjeldene for båtsesongen 2016?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Arbeidet med sjøsikkerhet på fritidsbåter er et kontinuerlig arbeid. Det er naturlig at vi etter årets båtsesong foretar en evaluering av om flytevestpåbudet og unntakene virker etter sin hensikt.
Ulykkesstatistikken så langt i 2015 viser en svak oppgang i antall dødsulykker. Jeg har fått innspill fra flere hold, herunder enkeltpersoner og organisasjoner som representerer fritidsbåtbrukere om at det er behov for å evaluere påbudet. En evaluering gir oss muligheten til en systematisk gjennomgang av båtbrukernes, politiets og andre fagetaters erfaringer med påbudet.
Jeg mener at det ikke er riktig å forskuttere resultatene av en slik evaluering allerede før den er påbegynt. Men vi må ha som utgangspunkt at evalueringen skal gi oss et bedre grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak som kan føre til at antallet ulykker med fritidsbåt går ned.