Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:132 (2015-2016)
Innlevert: 29.10.2015
Sendt: 29.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Reguleringsplanen for Nussir ASA ble godkjent i mars 2014. Nussir søkte utslippstillatelse i 2011, men etter 4 år er det fortsatt ingen avklaring fra Miljødirektoratet. For Nussir er den lange behandlingstiden et stort problem da selskapet presses av investorer som hadde forventet avklaring for lengst. Dette inngir ikke den nødvendige tillit til myndighetsprosessene.
Hva vil statsråden forta seg for å gjenopprette tilliten til prosessen, og når kan Nussir forvente svar på utslippssøknaden?

Begrunnelse

Nussir ASA søkte om utslippstillatelse i Repparfjorden i Finnmark i 2011.
I oktober/november 2014 uttalte Miljødirektoratet til pressen at de forventet en avklaring i løpet av 2014. Det siste året har direktoratet flere ganger lovet at de skal komme med en avgjørelse, men dette har ikke skjedd. Dette har skapt betydelige negative konsekvenser for både prosjektet og for Norges renomme i bransjen internasjonalt. Det svekker også muligheten til å få finansiert slike prosjekter i kapitalmarkedet. Det er spesielt utfordrende at direktoratet nå ikke lenger kommuniserer ut hva de egentlig jobber med i denne saken, og hvorfor det ikke kommer noen avklaring. Regjeringen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det skal bli mer forutsigbarhet i slike prosesser.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Etter at reguleringsplanen ble avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2014, har Miljødirektoratet hatt søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven til behandling. Etablering av ny gruvevirksomhet krever omfattende kunnskap og vurderinger av forurensningsvirkninger og vilkår. Innhenting av ny informasjon har vært nødvendig. Det er også kontakt med flere andre myndigheter og det er konsultasjoner med Sametinget.
Det er også Miljødirektoratet som må avgjøre når saken er godt nok opplyst til at det kan treffes avgjørelse i saken. Direktoratet har signalisert at de vil avgjøre saken før jul.
Miljødirektoratets avgjørelse vil kunne påklages til Klima- og miljødepartementet.