Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:140 (2015-2016)
Innlevert: 30.10.2015
Sendt: 02.11.2015
Besvart: 05.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden informere om årsverkutviklinga på lensmannkontora i Hordaland politidistrikt dei siste 5 åra?

Begrunnelse

Ber om ein oversikt over utviklinga i både politifaglige og sivile stillingar på dei einskilde lensmannskontora/politistasjon i Hordaland dei siste 5 åra.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: