Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:154 (2015-2016)
Innlevert: 04.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Stortinget har vedtatt å stramme inn regelverket rundt import av legemidler og mange har tatt kontakt fordi de ikke lenger får tilgang på høydoser med vitaminer/mineraler som de mener har dokumentert helseeffekt. Det gjelder spesielt D3 som har positiv effekt for kreftpasienter. Tilsvarende for tunge rusavhengige som er under rehabilitering. De sier at fastlegen ikke kan bistå.
Hvordan kan pasienter som har dokumentert medisinsk effekt av høydoser med vitaminer eller mineraler få tilgang på disse legemidlene på lovlig vis?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: EUs legemiddelregelverk som er del av EØS-avtalen stiller krav om at legemidler, som selges via fjernsalg, skal ha markedsføringstillatelse i det landet de importeres til. Denne bestemmelsen trådte i kraft i Norge 1. oktober 2015. Dette hadde som konsekvens at de vitamin- og mineralpreparater som regnes som legemidler i Norge, og ikke har markedsføringstillatelse her, ikke lenger kan privatimporteres.
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å regulere vitaminer slik at de fortsatt skal kunne privatimporteres til Norge. Dermed blir privatimport av vitaminer igjen mulig slik det var før 1. oktober 2015. Det er imidlertid viktig å huske på at inntak av høye doser vitaminer kan være helseskadelig. Det er også viktig å huske at det ved kjøp av kosttilskudd på internett er en risiko for at man kjøper produkter som er forfalsket og at det kan utgjøre en risiko for helsen. Folk må derfor være bevisst på hva de kjøper.
Dersom behandlende leger mener at pasienten trenger mineraler i doser som gjør produktet til et legemiddel, kan han forskrive dette på resept. Der slike legemidler ikke har markedsføringstillatelse i Norge, kan han søke om såkalt spesielt godkjenningsfritak. Legemidlet skaffes da gjennom apotek og godkjente legemiddelgrossister.