Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:160 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvilke vurderinger og utregninger ligger bak hver prissetting av de ulike tjenestene som inngår i Fritt Behandlingsvalg og kan regjeringen i en tabell angi stykkprisene som tilbys i Fritt behandlingsvalg sammenlignet med den gjennomsnittlige anbudsprisen i markedet og ordinære markedspriser i det åpne norske private markedet for de samme tilstandene?

Begrunnelse

For at Stortinget skal kunne foreta en reell vurdering av hvilket omfang det er grunn til å tro regjeringens reform vil få for pasientene og sykehusene, er det viktig å kjenne til hvilke priser og hva slags begrunnelse som ligger bak de ulike prisene som er angitt i den aktuelle forskriften som ble kjent 1. november.