Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:165 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 06.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva er bakgrunnen for at ikke prisene er justert for ulike behov og behandlingsintensitet for ulike pasienter og ulike tidspunkt i forløpet, og hvilke insentiver knyttet til innleggelse, behandlingslengde og type bemanning ligger i utbetalingen av en fast sum per døgn, og ingen betaling for poliklinikk?

Begrunnelse

FBV skulle gjelde rett til både utredning og behandling. I forskriften om fritt behandlingsvalg oppgis prisen for døgnbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men polikliniske konsultasjoner er utelatt. Flere høringsinstanser pekte på at dette var vanskelig å forstå, da utredning i stor grad foregår poliklinisk. Videre var det i opptrappingsplanen for psykisk helse et uttalt mål å øke den polikliniske kapasiteten. Slik prissettingen fremstår i forskriften, kan den stimulere til flere innleggelser og en vriding av ressursene som ikke samsvarer med uttalte mål.