Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:178 (2015-2016)
Innlevert: 09.11.2015
Sendt: 10.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Hvordan vil Norge reagere i sin dialog med egyptiske myndigheter på arrestasjonen av journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Hossam Bahgat i Egypt?

Begrunnelse

I går, søndag 8.november, ble Hossam Bahgat, menneskerettighetsaktivist og gravende journalist i Egypt, arrestert. Han vil bli presentert for en militærdomstol. Bahgat har stiftet og drevet organisasjonen Egyptian Initiative for Human Rights. Han fikk tildelt Alison Des Forges Award for Extraordinary Activism i 2011, og har mottatt en rekke priser og anerkjennelser for sitt arbeid. Han har den siste tiden arbeidet som gravende journalist for det uavhengige nettstedet madamasr.com. Arrestasjonen kom som en reaksjon på en artikkel publisert forrige måned om en militær rettssak mot en rekke offiserer anklaget for blant annet kuppforsøk og samarbeid med det muslimske brorskapet.
Dette er nok en hendelse som viser den stadig forverrede situasjonen for ytringsfrihet i Egypt, slik også regjeringen beskriver i Meld. St. 10. (2014-2015), «Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenrikspolitikken»:

«I Egypt er situasjonen for politisk opposisjonelle og sivilt samfunn forverret etter militærets maktovertakelse i juli 2013. Politiske opponenter har blitt fengslet og utsatt for overgrep av sikkerhetsstyrker. Det har vært gjennomført en rekke rettsprosesser der grunnleggende rettssikkerhetsgarantier ikke har blitt ivaretatt.»

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er gledelig at den egyptiske journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Hossam Bahgat nå er løslatt, selv om anholdelsen, og måten den foregikk på, vekker bekymring.
Bahgat ble innkalt til forhør av landets militære etterretning 8. november og anklaget for å ha publisert informasjon til skade for nasjonal sikkerhet. Han ble holdt i forvaring frem til 10. november.
Egypt står overfor en rekke utfordringer knyttet til ytrings- og forsamlingsfrihet, samt vilkår for det sivile samfunnet. Myndighetene har ansvar for å beskytte sikkerheten og ytringsfriheten til journalister og menneskerettighetsforkjempere, og sikre at de kan arbeide uten frykt for represalier. Dette er avgjørende for å skape åpne, demokratiske og bærekraftige samfunn.
Norske myndigheter vil fortsette å følge menneskerettighetssituasjonen i Egypt. Jeg har ved flere anledninger understreket overfor Egypt viktigheten av å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og vil fortsette å følge opp dette.