Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:181 (2015-2016)
Innlevert: 10.11.2015
Sendt: 10.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil utenriksministeren på bakgrunn av dette, revurdere beslutningen om å legge ned den norske ambassaden i Guatemala?

Begrunnelse

Utenriksministeren har ifølge Dagens Næringsliv besluttet å legge ned den norske ambassaden i Guatemala. Det har skapt sterke reaksjoner i det sivile samfunnsmiljøet som arbeider med utviklingsprosjekter i landet, så vel som i det guatemalanske sivilsamfunn.
Med Norges spesielle rolle i fredsprosessen og det omfattende vennskapssamarbeidet i denne forbindelse, har Norge opparbeidet seg en stilling som en ukuelig støttespiller for mange sivilsamfunnsaktører som arbeider for menneskerettigheter, miljøvern, urfolks rettigheter og et ansvarlig næringsliv.
Mens de grupper som utfordres av dette arbeidet feirer beslutningen om at Norge legger ned sin ambassade, spør de som har opplevd Norge som en viktig støttespiller seg om Norge nå har sluttet å støtte deres kamp.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er regjeringens ansvar å sørge for at utenriksapparatet er tilpasset nye behov og rammebetingelser og å sikre at utenrikstjenestens ressurser brukes effektivt. Regjeringen har besluttet at det skal legges ned fem utenriksstasjoner i 2016. Målsettingen med endringene er at Norge til enhver tid skal ha en utenriksrepresentasjon som tjener norske interesser best mulig ut fra ressurssituasjonen. Beslutninger knyttet til nedleggelse av utenriksstasjoner er gjenstand for grundige prosesser i departementet.
I Guatemala har Norge samarbeidet med myndighetene og sivilt samfunn om å bygge opp justissektoren og støtte kvinners og urfolks rettigheter. Norges innsats i den guatemalanske fredsprosessen og senere som samarbeidspartner innenfor flere sektorer har vært viktig.
La meg understreke at nedleggelsen ikke betyr at vi avslutter samarbeidet med de grupper vi har samarbeidet med. Fra neste år vil Guatemala og det øvrige Mellom-Amerika følges opp fra ambassaden i Mexico, som samtidig styrkes med en utsendt diplomat.
Bistanden til både Guatemala og de øvrige landene i Mellom-Amerika for øvrig er i de senere årene gradvis redusert, både av nåværende og den forrige regjeringen. Norsk engasjement i Latin-Amerika dreies i økende grad fra et bistandsfokus i Mellom-Amerika til et partnerskap med hele kontinentet basert på felles interesser om næringsliv, handel og globale utfordringer.