Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:186 (2015-2016)
Innlevert: 11.11.2015
Sendt: 12.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden fremlegger en samlet forretningsstatestikk for alle tingretter i Norge i perioden 1995-2015, som viser hver tingretts gjennomsnittlig saksbehandlingstid av straffesaker med meddomsrett, enedommersaker og tvistemål/sivile saker, samt angir antall saker i restanse for hvert år?