Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:216 (2015-2016)
Innlevert: 16.11.2015
Sendt: 17.11.2015
Besvart: 24.11.2015 av finansminister Siv Jensen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kva er gjennomsnittleg utlikna skatt per, - og median utlikna skatt for, personlege skattytarar i aldersgruppa 25-62 år for heile befolkninga, befolkninga ekskl. innvandrarar, innvandrarar og innvandrarar fordelt på landgrupper (Norden, Vest-Europa utanom Norden, EU-land i Aust-Europa, Aust-Europa elles, Nord-Amerika/Oseania, Asia, Afrika og Sør-/Mellom-Amerika) for kvart av åra 2010-2014?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: