Skriftlig spørsmål fra Vegard Grøslie Wennesland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:219 (2015-2016)
Innlevert: 17.11.2015
Sendt: 18.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av finansminister Siv Jensen

Vegard Grøslie Wennesland (A)

Spørsmål

Vegard Grøslie Wennesland (A): Hvor mange får lavere eller uendret skatt med Arbeiderpartiets forslag til skattesystem, sammenlignet med 2015 og sammenlignet med regjeringens budsjettforslag med tillegg?

Begrunnelse

APs forslag:

* Formuesskatt:

Lik verdifastsettelse på sekundærbolig, næringseiendom og aksjer på 80 prosent

Bunnfradrag: 1,0 millioner (2,0 millioner for ektepar)

Sats: 1,1 prosent

* Ny trinnskatt som erstatter dagens toppskatt

Trinn 1: Innslagspunkt: 158 800, sats: 0,5 pst.

Trinn 2: Innslagspunkt: 224 900, sats: 1,8 pst.

Trinn 3: Innslagspunkt: 550 550, sats: 10,8 pst.

Trinn 4: Innslagspunkt: 885 600, sats: 13,8 pst.

* Gå i mot regjeringens forslag om kutt i pendlerfradrag

* Øke fagforeningsfradraget til 4100 kroner

* Avskaffe skatteklasse 2

* Beholde BSU som i dag

* Beholde skattefritak ved salg av landbrukseiendommer innad i familien

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]