Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:232 (2015-2016)
Innlevert: 19.11.2015
Sendt: 19.11.2015
Besvart: 26.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): "Panama disease", en svært alvorlig og smittsom banansykdom, kan nå være i ferd med å true hele Mosambiks bananproduksjon for lang tid framover. Sykdommen startet ved Matanuska-plantasjen, hvor Norfund er 1/3 eier. Det har dermed gått inn kapital til denne plantasjen over det norske bistandsbudsjettet.
Hva mener utenriksministeren norske myndigheter kan og bør gjøre i den alvorlige situasjonen?

Begrunnelse

"Panama disease" ble først oppdaget for to år siden ved Matanuska-plantasjen i Monapo, og har nå blitt spredd til andre plantasjer.
Departementet for landbruk og matsikkerhet i Mosambik innførte 12. oktober i år tiltak for å prøve å begrense spredningen av sykdommen.
Man frykter at om man ikke klarer å utrydde sykdommen nå, så kan den gjøre ubotelig skade for lang tid og redusere Mosambiks eksportinntekter betydelig.
Man frykter at kostnaden for Mosambik, som følge av denne banansykdommen, vil langt overstige verdien av Norfunds investeringer i landet. Det er derfor svært viktig å få gjennomført vellykkede tiltak for å stoppe spredningen av denne banan-sykdommen nå.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norfund er et særlovselskap. Det er styret i Norfund som er ansvarlig for selskapets investeringer. Norfund skal bidra til addisjonalitet og investere med forhøyet risiko for å tiltrekke kommersielle aktører som ellers ikke ville investert i utviklingsland.
Norfund har informert Utenriksdepartementet om at de har gjennomgått status for Matanuska-prosjektet. Alle alternativer for videre drift er nøye vurdert og drøftet med majoritetseier, Rift Vally (RVH). Det er identifisert to reelle alternativer for videre drift, enten å introdusere en resistent banantype eller å gradvis gå over til andre planter.
Norfund har ment at det vil være minst risikabelt å utfase bananproduksjonen og gå over til nye produkter. Rift Vally (RVH) ønsker imidlertid å introdusere en resistent banantype. Fordi plantasjen trenger en entydig og klar strategi i denne vanskelige perioden, har Norfund besluttet å selge seg ut av prosjektet og å la majoritetseier fortsette driften av selskapet.
Norfund fremholder at fra sykdommen ble oppdaget i 2013 og frem til i dag har Matanuskas eiere og ledelse gjennomført en rekke tiltak for å forhindre videre spredning av sykdommen. Utenriksdepartementet har bedt Norfund om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.