Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:253 (2015-2016)
Innlevert: 24.11.2015
Sendt: 24.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Kan statsråden gi en oversikt over domslengden til de innsatte som skal sone i Nederland slik: hva er domslengden i gjennomsnitt, korteste og lengste dom på hhv de som er overført og de som har fått vedtak om overføring; og i gjennomsnitt, korteste og lengste dom ved overføringstidspunkt på de som er overført til Nederland pr 6.11?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: På bakgrunn av opplysninger innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet kan jeg opplyse følgende om domslengder som etterspurt pr 10. november 2015:

Når det gjelder innsatte som er overført til Norgerhaven fengsel er gjennomsnittlig domslengde 1 701 dager. Korteste dom er på 210 dager, og lengste dom 7 200 dager.
Når det gjelder innsatte som har fått vedtak om overføring, men hvor overføringen foreløpig ikke er iverksatt dreier det seg om 38 saker. Gjennomsnittlig domslengde for disse er 1 194 dager. Korteste dom er på 186 dager, mens lengste dom er på 5 110 dager.