Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:256 (2015-2016)
Innlevert: 24.11.2015
Sendt: 25.11.2015
Besvart: 01.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Viser til svar på spørsmålet nr. 15: 183, der statsråden ikke svarer på det konkrete spørsmålet som ble stilt. Derfor gjentas det.
Kan regjeringen bekrefte eller avkrefte at en slik løsning har vært kjent for norske myndigheter, har temaet blitt tatt opp i slike møter og i så fall, hva har vært Norges respons?

Begrunnelse

NRK Finnmark meldte den 11. november 2015 at en norsk grenseinspektør hevder at russiske myndigheter i offisielle møter har foreslått en løsning som ville unngått at mange asylsøkere uten beskyttelsesgrunn har kommet over grensa på Storskog. NRK melder at de har flere kilder til at dette skal være tatt opp. Spørsmålet er å få klarhet i helt konkret hva slags kontakt, møter o.l. som har vært avholdt om saken, hva som er drøftet og hva Norge har ment om spørsmålet. Hva som har skjedd av endringer som er gjennomført, er det ikke spurt om, fordi det er offentlig kjent fra før.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til at representanten har stilt samme spørsmål i dokument nr. 15:183 (2015-2016). Det er ikke skjedd endringer siden jeg besvarte dette spørsmålet og jeg mener det gir et tilfredsstillende svar på det representanten tar opp. Jeg kan imidlertid utdype svaret litt.
I svaret på spørsmål 15:183, forholder jeg meg til det vi har grunnlag for å vite noe om gjennom vår dialog med underliggende etater. Det er avholdt en rekke møter mellom norske og russiske myndigheter om dette viktige tema og det er en rekke ulike forhold av praktisk art som berøres i disse møtene.
Eksempelvis har grensekommisæren hatt flere møter med sin russiske kollega om situasjonen, sist tirsdag 24. november. Han har da formidlet til den russiske grensekommisæren hvordan norske myndigheter vurderer situasjonen, hvilket nasjonalt og internasjonalt regelverk norske myndigheter må forholde seg til, og hvordan våre aktuelle avtaler med russiske myndigheter skal forstås og praktiseres.
Møtene mellom grensekommisærene har vært holdt i en vennlig og gjensidig imøtekommende tone. Partene har samtalt om mulige tiltak i henhold til de bilaterale avtalene mellom Norge og Russland, som begge sider er kjent med. Den russiske grensekommisæren har i følge den norske grensekommisæren ikke presentert anbefalinger i disse møtene til norske myndigheter om ytterligere tiltak utover de informasjonstiltak som tidligere har vært iverksatt, og som nå nylig er supplert med ytterligere informasjon til både de som ønsker å komme til Norge og til russiske myndigheter.
Det avholdes også såkalte assistentmøter, hvor inspektører fra grensekommissariatene på norsk og russisk side kommer sammen for å samtale om rent praktiske, operative anliggender i grenseområdet. Der kan det ha blitt drøftet forslag til mulige tiltak. Opplysninger om innholdet i disse møtene kan jeg vanskelig uttale meg om.