Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:259 (2015-2016)
Innlevert: 25.11.2015
Sendt: 25.11.2015
Besvart: 30.11.2015 av finansminister Siv Jensen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det vises til spørsmål 18 fra finanskomiteen/KrF sin fraksjon av 08.10.2015 i forbindelse med NB 16 og finansdepartementets påfølgende svar.
Jeg ber om finansministerens svar på om det er korrekt at det bokførte provenyet i 2016 av å gjennomføre de endringer som er skissert i spørsmålet vil være kr. 0?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Selskapsskatt for aksjeselskaper mv. betales etterskuddsvis. Det betyr at endringer i selskapsskatten i utgangspunktet ikke får bokført effekt i innføringsåret.
I svar på spørsmål 18 fra finanskomiteen/Kristelig folkepartis fraksjon av 8.10.15 har departementet oppgitt påløpt proveny av en rekke endringer i selskapsskatten med utgangspunkt i Skatteutvalgets anslag for proveny. Endringene gjelder først og fremst etterskuddspliktige skattytere. Provenyet fra endringene vil derfor først bli bokført i 2017.
Som nevnt i svaret, har Skatteutvalget ikke tatt stilling til detaljer i utformingen av de ulike tiltakene. Det gjelder blant annet hvilke skattytere som skal omfattes. Avhengig av utforming kan enkelte av tiltakene tenkes å få effekt også for forskuddspliktige skattytere. Det gjelder først og fremst personlige deltagere i deltagerlignede selskap. Også endringer som gjelder personlige deltakere vil imidlertid i praksis ofte bokføres etterskuddsvis. Disse vil i alle tilfelle utgjøre en mindre andel av berørte skattytere. Finansdepartementet mener derfor at det ikke er grunnlag for å budsjettere med bokført effekt av endringene i 2016.